Academıc staff

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
 

Yrd.Doç.Dr. İsmail TAŞLI 
Lisans:Dokuz Eylül Üni.
Fakülte: Buca Eğitim Fak.
Bölüm:Coğrafya Öğretmenliği(1987)
Yüksek Lisans:Dokuz Eylül Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.(1992)
Doktora:Dokuz Eylül Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.(1997)

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

Yrd.Doç.Dr. Pınar PEHLİVAN 
Lisans:Gazi Üni.
Fakülte: İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat(1995)
Yüksek Lisans:Gazi Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:İktisat Teorisi (2003)
Doktora:Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:İktisatı(2010)

 

Öğr.Gör.Fatma ÇELİK 
Lisans:Ege Üni.
Fakülte: Fen Fakültesi
Bölüm: Matematik(1989)

 

Öğr.Gör.Ahmet Yavuz ÇAMLI
Lisans:Celal Bayar Üni.
Fakülte:İ.İ.B.Fakültesi
Bölüm:İktisat(2010)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni.
Enstitü Adı: Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat(2012)
Doktora:CBÜ İktisat (2012- )

 

Öğr.Gör.Mazhar DEDE
Lisans:Celal Bayar Üniversitesi
Fakülte:İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat (2008)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üniversitesi. Enstitü:Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anabilim Dalı:Muhasebe Finansman(2013)

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 

Öğr.Gör.Rıza KÖKEN
Lisans:Muğla Üni.
Fakülte:Fen Edebiyat Fak.
Bölüm:İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri(2003)
Yüksek Lisans:Ahmet Yesevi Üniversitesi
Fakülte:Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği (2009)

 

Öğr.Gör.Mehmet EVRENSEL 
Lisans:Anadolu Üni.
Fakülte:İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat (1986)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:Maliye ı(2007)

 

Öğr.Gör.Güldeniz KARADAĞ 
Lisans:Dokuz Eylül Üni.
Fakülte:İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat (1998)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:Muhasebe Finansman(2005)

DIŞ TİCARET PROGRAMI
 

 

Öğr.Gör.Deniz KARADAĞ
Lisans:Muğla Üni.
Fakülte: Fen Edebiyat Fak.& İ.İ.B.F
Bölüm:Sosyoloji & İktisat.(2000) 
Yüksek Lisans:Muğla Üni
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri.(2004)

 

Öğr.Gör.Anıl İlkem ÖZCAN 
Lisans:Celal Bayar Üni. 
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Bölüm: İşletme(2002)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni. 
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı:Üretim Yön. ve Pazarlama (2005)

 

Öğr.Gör.Taner ÖZBEK 
Lisans:Atatürk Üni.
Fakülte

: İşletme
Bölüm: Muhasebe- Finans(1985)
Yüksek Lisans:Anadolu Üni.
Enstitü: Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:İktisat ı(2007)

Öğr.Gör.Ebru ÖĞÜTÇÜ
Lisans:  Uludağ Üni
Fakülte: İşletme Fak.
Bölüm: İşletme (2009)
Yüksek Lisans: Dumlupınar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı: İşletme (2014)
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI
 Öğr.Gör. Güçlü İlker MÜFTÜOĞLU
Lisans: Abant İzzet Baysal Üni
Bölüm: Orman Mühendisliği( 2008)
Yüksek Lisans: Düzce Üniversitesi
Anabilim Dalı: Orman Ekonomisi(2011)
 

Öğr.Gör. Yekta KÖSE 
Lisans: Artvin Çoruh Üni.
Fakülte: Orman Fak.
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı(2010)
Yüksek Lisans: Ankara Üni.
Enstitü: Fen Bilimleri Enst.
Anabilim Dalı: Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

 

Öğr.Gör. Mehmet Serdar ORUÇ
Lisans: Düzce Üni.
Fakülte: Orman Fak.
Bölüm:Orman Mühendisliği(2009)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROGRAMI

 


Yrd.Doc.Dr Erdal Gümüş
Lisans:
Fakülte:
Bölüm:
Yüksek lisans:
Enstitü:
Anabilim Dalı:
Doktora:
Enstitü:
Anabilim Dalı:

 


OKUTMANLAR

Okutman: Harun DOĞRUYOL
Lisans:Dokuz Eylül Üni.
Fakülte:Buca Eğitim Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili Eğitimi(1996)
Yüksek lisans: Dumlupınar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:İngiliz Dili ve Edebiyatı(2007)
Doktora: Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

 


Okutman:Rafet ATALAY
Lisans:Ankaral Üni.
Fakülte:Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı(1991)
Yüksek lisans: Gazi Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:Türk Dili ve Edebiyatı(2005)
Doktora: Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

 

Okutman Şeref GÜLER
Lisans:Dokuz Eylül Üni. 
Fakülte:Buca Eğitim Fak.
Bölüm: İngiliz Dili Eğitimi (1999)Celal Bayar University, © 2014 | Security and privacy